Obsah

Meranie zrakových parametrov

prostredníctvom únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Dátum konania: 18. 12. 2019 začiatok od 08:30

Miesto konania: Materská škola, Zálesie

Typ akcie: ostatné

Organizátor: Neuvedené

    Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska ponúka jedinečnú možnosť pre Vaše deti absolvovať bezplatné meranie zraku pomocou binokulárneho autorefraktometra Plusoptix.

 

 Tento prístroj dokáže s vysokou mierou spoľahlivosti odhaliť existujúce alebo začínajúce vývinové poruchy zraku, ako napríklad astigmatizmus, tupozrakosť či škuľavosť.

Ide o poruchy, u ktorých iba včasné odhalenie umožní efektívnu liečbu a elimináciu. Čím neskôr sú vývinové poruchy zraku odhalené, tým sa znižuje šanca na ich úplné odstránenie a ich následky môžu pretrvávať následne počas celého života človeka.

Takéto poruchy sú, nielen pre rodičov, mnohokrát neviditeľné, nakoľko dieťa je schopné vytvárať si a využívať vlastné kompenzačné techniky, ktoré mu umožňujú normálne fungovať v známom prostredí. Problémy sa niekedy môžu prejaviť až príchodom do školy, kedy začína byť na zrak dieťaťa kladený väčší dôraz – dôraz na priestorové vnímanie, vnímanie hĺbky, ale aj celkovú prácu očí vo všeobecnosti. V tomto veku je však už pravdepodobnosť vyliečenia zrakovej poruchy veľmi malá až nulová.

Meranie, ktoré ponúkame Vašim deťom dokáže s vysokou mierou presnosti určiť práve takéto existujúce alebo vyvíjajúce sa poruchy zraku. Prístroj Plusoptix je celosvetovo uznávaným prístrojom na meranie zrakových parametrov u detí predškolského veku.

 

Charakteristika merania:

  • ide o neinvazívne bezdotykové meranie (dieťa sedí, meranie je robené zo vzdialenosti jedného metra),
  • meranie je bezbolestné
  • meranie nemá žiadne vedľajšie účinky a žiadne negatívne následky na zdravie dieťaťa, 
  • binokulárne meranie (obidve oči sa vyšetrujú súčasne)
  • meranie trvá iba niekoľko sekúnd
  • prístroj má zvukové a svetelné efekty na prilákanie pozornosti dieťaťa
  • meranie prebieha v priestoroch materskej škôlky
  • odborne vyškolený zamestnanec vyhodnotí výsledky merania a odporučí, či je potrebné ďalšie meranie dieťaťa u detského očného lekára

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska ponúka toto meranie bezplatne vďaka  finančnej podpore partnera projektu Zdravé oči už v škôlke. Pokiaľ súhlasíte s tým, aby Vaše dieťa meranie zrakových parametrov absolvovalo, kontaktujte zamestnancov škôlky, ktorí Vám poskytnú ďalšie  potrebné informácie. Všetky potrebné informácie o tomto programe nájdete aj na stránke www.zdraveocivskolke.sk


Vytvorené: 19. 10. 2018
Posledná aktualizácia: 14. 11. 2019 12:37