Obsah

2 % pre krajšie chvíle v Materskej škole v Zálesí

Aby naša práca bola ešte kvalitnejšia, aby sa kvalita života našich detí ešte viac zlepšila, pri Materskej škole v Zálesí vzniklo Občianske združenie Zálesáčik.

Jeho cieľom je všestranne a aktívne prispievať k rozvíjaniu materskej školy.

Ďakujeme všetkým rodičom, ich príbuzným a známym za poskytnutie 2% zo svojich daní pre OZ Zálesáčik. Získané peniaze boli aj budú použité na skrášlenie školského dvora,  doplnenie športových aj didaktických pomôcok v rámci Materskej školy v Zálesí.

Touto cestou si Vás aj v tomto roku dovoľujeme osloviť s prosbou  o pomoc a podporu pre našu materskú školu – Vaše deti. Dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň v rámci možnosti poskytnutia 2% z Vašich daní. Zároveň ďakujeme všetkým rodičom, ich príbuzným a známym, ale aj tým, ktorí chcú byť našimi kamarátmi a pomôcť nám.

 

Ak ste sa rozhodli 2% z dane, ktorú odvádzate štátu, podporiť naše občianske združenie Zálesáčik, môžete tak učiniť nasledovnými spôsobmi:

1. ak ste právnická alebo fyzická osoba – živnostník

 • priamo v daňovom priznaní vyplňte kolónky na poukázanie 2% z dane s nasledovnými údajmi

Názov organizácie: Občianske združenie ZÁLESÁČIK

Forma: Občianske združenie 

IBAN číslo účtu: SK9602000000003436913859 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.) 

Dátum registrácie: 12. 12. 2005 

IČO: 30800099

Ulica: Starobystrická 459/82

Mesto: Zálesie 

PSČ: 900 28

2. Zamestnaci:

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
 2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
 3. Najneskôr do 30. apríla 2023 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.(spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

 

TLAČIVO k 2% - VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

 

Tlačivo k 2% (104.6 kB)

 

Dôležité termíny:

 • 31.03.2024 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

  Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

  31.03.2024 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2023 môže poukázať iba 1,0% z dane.

  Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak „2%“ poukazuje v tomto predĺženom termíne!

  Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

  30.04.2024 – termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

 

ĎAKUJEME :)