Obsah

2 % pre krajšie chvíle v Materskej škole v Zálesí

Aby naša práca bola ešte kvalitnejšia, aby sa kvalita života našich detí ešte viac zlepšila, pri Materskej škole v Zálesí vzniklo Občianske združenie Zálesáčik.

Jeho cieľom je všestranne a aktívne prispievať k rozvíjaniu materskej školy.

Ďakujeme všetkým rodičom, ich príbuzným a známym za poskytnutie 2% zo svojich daní pre OZ Zálesáčik. Získané peniaze boli aj budú použité na skrášlenie školského dvora,  doplnenie športových aj didaktických pomôcok v rámci Materskej školy v Zálesí.

Touto cestou si Vás aj v tomto roku dovoľujeme osloviť s prosbou  o pomoc a podporu pre našu materskú školu – Vaše deti. Dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň v rámci možnosti poskytnutia 2% z Vašich daní. Zároveň ďakujeme všetkým rodičom, ich príbuzným a známym, ale aj tým, ktorí chcú byť našimi kamarátmi a pomôcť nám.

 

Ak ste sa rozhodli 2% z dane, ktorú odvádzate štátu, podporiť naše občianske združenie Zálesáčik, môžete tak učiniť nasledovnými spôsobmi:

1. ak ste právnická alebo fyzická osoba – živnostník

  • priamo v daňovom priznaní vyplňte kolónky na poukázanie 2% z dane s nasledovnými údajmi

Názov organizácie: Občianske združenie ZÁLESÁČIK

Forma: Občianske združenie 

IBAN číslo účtu: SK9602000000003436913859 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.) 

Dátum registrácie: 12. 12. 2005 

IČO: 30800099

Ulica: Starobystrická 459/82

Mesto: Zálesie 

PSČ: 900 28

2. ak ste zamestnanec

  • požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vyhotovil Potvrdenie o zaplatení dane,
  • vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane.

 

TLAČIVO k 2% - VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby:

 

Tlačivo k 2% (180.6 kB)

 

Časové lehoty

15.1.2021- Komora notárov SR zverejní definitívny Zoznam prijímateľov 2% na rok 2020

15.2.2021 – posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

31.03.2021 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

31.03.2021 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2021 môže poukázať iba 1,0% z dane.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak „2%“ poukazuje v tomto predĺženom termíne!

Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

XXX – termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane) : možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie

ĎAKUJEME :)