Obsah

2 % pre krajšie chvíle v Materskej škole v Zálesí

Aby naša práca bola ešte kvalitnejšia, aby sa kvalita života našich detí ešte viac zlepšila, pri Materskej škole v Zálesí vzniklo Občianske združenie Zálesáčik.

Jeho cieľom je všestranne a aktívne prispievať k rozvíjaniu materskej školy.

Ďakujeme všetkým rodičom, ich príbuzným a známym za poskytnutie 2% zo svojich daní pre OZ Zálesáčik. Získané peniaze boli aj budú použité na skrášlenie školského dvora,  doplnenie športových aj didaktických pomôcok v rámci Materskej školy v Zálesí.

Touto cestou si Vás aj v tomto roku dovoľujeme osloviť s prosbou  o pomoc a podporu pre našu materskú školu – Vaše deti. Dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň v rámci možnosti poskytnutia 2% z Vašich daní. Zároveň ďakujeme všetkým rodičom, ich príbuzným a známym, ale aj tým, ktorí chcú byť našimi kamarátmi a pomôcť nám.

 

Ak ste sa rozhodli 2% z dane, ktorú odvádzate štátu, podporiť naše občianske združenie Zálesáčik, môžete tak učiniť nasledovnými spôsobmi:

1. ak ste právnická alebo fyzická osoba – živnostník

  • priamo v daňovom priznaní vyplňte kolónky na poukázanie 2% z dane s nasledovnými údajmi

Názov organizácie: Občianske združenie ZÁLESÁČIK

Forma: Občianske združenie 

IBAN číslo účtu: SK9602000000003436913859 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.) 

Dátum registrácie: 12. 12. 2005 

IČO: 30800099

Ulica: Starobystrická 459/82

Mesto: Zálesie 

PSČ: 900 28

2. ak ste zamestnanec

  • požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vyhotovil Potvrdenie o zaplatení dane,
  • vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane.

 

Tieto tlačivá sa nachádzajú tu http://www.dvepercenta.sk/  - názov ZÁLESÁČIK

Časové lehoty

  • do 31. marca - podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie sami,
  • do 31. marca - podanie daňových priznaní právnickými osobami,
  • do 30. apríla - zaslanie Vyhlásenia o poukázaní 2% daní na daňový úrad podľa miesta bydliska - fyzické osoby, ktorým robí daňové priznanie zamestnávateľ.

 

ĎAKUJEME :)