Obsah

2 % pre krajšie chvíle v Materskej škole v Zálesí

Aby naša práca bola ešte kvalitnejšia, aby sa kvalita života našich detí ešte viac zlepšila, pri Materskej škole v Zálesí vzniklo Občianske združenie Zálesáčik.

Jeho cieľom je všestranne a aktívne prispievať k rozvíjaniu materskej školy.

Ďakujeme všetkým rodičom, ich príbuzným a známym za poskytnutie 2% zo svojich daní pre OZ Zálesáčik. Získané peniaze boli aj budú použité na skrášlenie školského dvora,  doplnenie športových aj didaktických pomôcok v rámci Materskej školy v Zálesí.

Touto cestou si Vás aj v tomto roku dovoľujeme osloviť s prosbou  o pomoc a podporu pre našu materskú školu – Vaše deti. Dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň v rámci možnosti poskytnutia 2% z Vašich daní. Zároveň ďakujeme všetkým rodičom, ich príbuzným a známym, ale aj tým, ktorí chcú byť našimi kamarátmi a pomôcť nám.

 

Ak ste sa rozhodli 2% z dane, ktorú odvádzate štátu, podporiť naše občianske združenie Zálesáčik, môžete tak učiniť nasledovnými spôsobmi:

1. ak ste právnická alebo fyzická osoba – živnostník

  • priamo v daňovom priznaní vyplňte kolónky na poukázanie 2% z dane s nasledovnými údajmi

Názov organizácie: Občianske združenie ZÁLESÁČIK

Forma: Občianske združenie 

IBAN číslo účtu: SK9602000000003436913859 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.) 

Dátum registrácie: 12. 12. 2005 

IČO: 30800099

Ulica: Starobystrická 459/82

Mesto: Zálesie 

PSČ: 900 28

2. Zamestnanci:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2022 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

 

TLAČIVO k 2% - VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

 

Tlačivo k 2% (104.6 kB)

 

Dôležité termíny:

  • do 31. marca 2022 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2022 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

 

 

ĎAKUJEME :)