Obsah

Hodnotenie aktualizačného vzdelávania - Nenásilná komunikácia v školskom prostredí v celkovom rozsahu 20 hodín pre školský rok 2023/2024 V zmysle § 69 ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch poskytovateľ vzdelávania Obec Zálesie, pre pedagogických zamestnancov Materskej školy Zálesie uverejňuje na svojom webovom sídle hodnotenie uskutočneného vzdelávania.

Aktualizačné vzdelávanie