Obsah

Týždenné témy 2023/2024 NOVÁ budova - III. a IV. trieda 
       
Mesiac  Obsahové celky týždeň Témy týždňov
September Malý škôlkar 36. Kto som a kam patrím (zoznamovanie, meno, bydlisko). 
37. Škôlka a jej okolie.
38. Dedina-mesto, dopravné prostriedky.
39. Bezpečnosť na ceste! Dopravné značky.
Október Farebná jeseň 40. Ročné obdobia a ich charakteristika (počasie, obliekanie).
41. Jesenná príroda - záhrada, ovocie, zelenina. 
42. Život v lese (zvieratá, stromy, plody, huby, farby).
43. Jeseň života, rodinné väzby, generácie. Moja rodina. 
44. Režim dňa - ráno, obed, večer (svetlo, tma).
November Moje telo 45. Moje telo - orgány.
46. Vnímame svet - zmysly (zrak, sluch, čuch, chuť, hmat).
47. Zdravie - prevencia, choroba, 1. pomoc.
48. Jedzme zdravo, žime zdravo.
December Čaro Vianoc 49. Mikuláš, Adventný čas.
50. Moja rodina - ako som sa narodil, kedy, príprava na vianoce u nás doma.
51. Vianoce - tradície, zvyky, symboly, pôvod, význam. 
Január Pani Zima 2. Zima - zimné športy. Nástup od 8.1.2024
3. Ako zimujú zvieratá, príroda v zime.
4. Časové vzťahy - rok, mesiac, dni, hodiny. 
Február Skúmame svet 5. Pôvod vecí. Čo odkiaľ pochádza?
6. Ľudia a ich práca. Čím chceš byť? Remeslá.
7. Karneval - fašiangy. Spoločenský život. 13.2.2024
8. Chráňme prírodu! Separovaný zber.
Marec Máme radi prírodu 9. Les - stromy - drevo - papier 
10. Predmety a ich vlastnosti (materiály čo je z čoho vyrobené).Prázdniny
11. Kniha náš priateľ - rôzne žánre.
12. Zvieratá a ich mláďatá.
13. Veľká noc.
Apríl Jar v plnej kráse 14. Kvety vôkol nás. Farby
15. Voda na Zemi - príroda okolo vodných tokov (vtáky, ryby).
16. Neživá príroda - voda, čaro mrazu, kameň, hlina, piesok, sopky.
17. V ríši hmyzu -  vývojové štádiá motýľa, život včely.
Máj Kde žijem 18. Minulosť, súčasnosť a budúcnosť. Napredovanie civilizácie, pokusy.
19. Moja zlatá mamička - Deň matiek. 
20. Kde bývam. Moja dedina a moja vlasť Slovensko.
21. Naša Zem - svetadiely - krajiny sveta a exotické ovocie a zvieratá.
Jún Batôžtek prekvapení 22.
- letné športy.  
23.
 
Týždeň detskej radosti - leto a chránime si svoje zdravie.
24. Okná vesmíru dokorán - planéty a hviezdy. 
25. Koníkovo - Deň otcov. Svätojánska noc. 21.6.
26. Rozlúčka s predškolákmi. 28.6.
Júl  prázdniny 27. Zázraky prírody
28. Pripraviť sa, pozor, štart
29. Indiálske leto 

 

Týždenné témy 2023/2024 STARÁ budova - I. a II. trieda 
       
Mesiac  Obsahové celky týždeň Témy týždňov
September Malý škôlkar 36. Kto som a kam patrím (zoznamovanie, meno, bydlisko). 
37. Škôlka a jej okolie.
38. Bezpečnosť na ceste! Dopravné značky.
39. Dedina-mesto, dopravné prostriedky.
Október Farebná jeseň 40. Jesenná príroda - záhrada, ovocie, zelenina. 
41. Ročné obdobia a ich charakteristika (počasie, obliekanie).
42. Režim dňa - ráno, obed, večer (svetlo, tma).
43. Život v lese (zvieratá, stromy, plody, huby, farby).
44. Jeseň života, rodinné väzby, generácie. Moja rodina. 
November Moje telo 45. Jedzme zdravo, žime zdravo.
46. Moje telo - orgány.
47. Vnímame svet - zmysly (zrak, sluch, čuch, chuť, hmat).
48. Zdravie - prevencia, choroba, 1. pomoc.
December Čaro Vianoc 49. Mikuláš, Adventný čas.
50. Moja rodina - ako som sa narodil, kedy, príprava na vianoce u nás doma.
51. Vianoce - tradície, zvyky, symboly, pôvod, význam.
Január Pani Zima 2. Ako zimujú zvieratá, príroda v zime.  Nástup od 8.1.2024
3. Zima - zimné športy. 
4. Ľudia a ich práca. Čím chceš byť? Remeslá.
Február Skúmame svet 5. Časové vzťahy - rok, mesiac, dni,  
6. Chráňme prírodu! Separovaný zber.
7. Karneval - fašiangy. Spoločenský život. 
8. Pôvod vecí. Čo odkiaľ pochádza?
Marec Máme radi prírodu 9. Kniha náš priateľ - rôzne žánre.
10. Predmety a ich vlastnosti (materiály čo je z čoho vyrobené).Prázdniny
11. Les - stromy - drevo - papier 
12. Neživá príroda - voda, čaro mrazu, kameň, hlina, piesok, sopky.
13. Veľká noc.
Apríl Jar v plnej kráse 14. Voda na Zemi - príroda okolo vodných tokov (vtáky, ryby).
15. Kvety vôkol nás. Farby
16. V ríši hmyzu -  vývojové štádiá motýľa, život včely.
17. Zvieratá a ich mláďatá.
Máj Kde žijem 18. Kde bývam. Moja dedina a moja vlasť Slovensko.
19. Moja zlatá mamička - Deň matiek. 
20. Naša Zem - svetadiely - krajiny sveta a exotické ovocie a zvieratá.
21. Okná vesmíru dokorán - planéty a hviezdy.
Jún Batôžtek prekvapení 22.  Rozprávkovo
23.
  Týždeň detskej radosti - letné športy.
24. Leto a chránime si svoje zdravie.
25. Koníkovo - Deň otcov. Svätojánska noc. 21.6.
26. Rozlúčka s predškolákmi. 28.6.
Júl  prázdniny 27. Zázraky prírody
28. Pripraviť sa, pozor, štart
29. Indiálske leto