Obsah

Kontakty

 

Poštová adresa

Materská škola

Malinovská 124/28

900 28 Zálesie

 

 

mobil - jedáleň: 0905 273 299

mail jedáleň: sjzalesie@gmail.com

mobil stará budova:  0948 212 030 

mobil  nová budova:  0910 111 213 

mobil školník: 0917 373 459 

 

 

Príspevok na výchovu a vzdelávanie (školné) 50 EUR platia mesačne všetci okrem predškolákov (VZN 1/2021, platné od 1.3.2021)

IBAN:  SK82 5200 0000 0000 0529 6138

 

Stravné

IBAN: SK27 5200 0000 0000 0551 8191

 

Na tento účet sa platí: za vopred dohodnuté platby,  plávanie (50 Eur) aj korčuľovanie (60 Eur). (Iba prihlásené deti)

IBAN:  SK75 0200 0000 0028 5144 7651  


Email: skolka@obeczalesie.sk
Web: mszalesie.obeczalesie.sk

informácie na FB

 

Prevádzková doba:

Pondelok - Piatok: od 07:00 hod. do 17:00 hod.

 

Mgr. Radka Cápayová

riaditeľka školy