Obsah

Kontakty

 

Poštová adresa

Materská škola

Malinovská 124/28

900 28 Zálesie

 

 

mobil - jedáleň: 0905 273 299

mail jedáleň: sjzalesie@gmail.com

mobil stará budova:  0948 212 030 

mobil  nová budova:  0910 111 213 

mobil školník: 0917 373 459 

 

Príspevok na výchovu a vzdelávanie (školné) 50 EUR platia mesačne všetci okrem predškolákov ( podľa VZN 3/2022, platné od 13.12.2022)

Školné (účet obce): 

IBAN:  SK88 5600 0000 0018 1487 5003

 

Stravné - školská jedáleň:

IBAN: SK39 5600 0000 0018 1487 2005

 

Rodičovský účet:

Na tento účet sa platia iba  vopred dohodnuté platby.  

IBAN: SK4565000000003652140627

 


Email: skolka@obeczalesie.sk
Web: mszalesie.obeczalesie.sk

informácie na FB

 

Prevádzková doba:

Pondelok - Piatok: od 07:00 hod. do 17:00 hod.

 

Mgr. Anita Massayová

poverená riadením MŠ Zálesie